` `

Çmimet

Implantologji Çmimet në
Implante dentare në titan. Në çmim është përfshire monkoni vida e shërimit. 500 €
Mini implante në një seancë. 350 €
Protezë totale fikse në lidhje qeramike ose në titan + kompozit + 4/6 implante në titan 3000 €
Protezë gjysmë fikse në rezinë estetike + 2/4 implante në titan (për harkate) 1500 €
Protezë dentare Çmimet në
Kurorë metal-qeramikë e thjeshtë 120 €
Kurorë metal-qeramikë e ndërtuar me sistemin e kompjuterizuar CAD-CAM 200 €
Kurorë në qeramikë-zirkon e ndërtuar me sistemin e kompjuterizuar CAD-CAM 200 €
Kurorë estetike në alumin 200 €
Kurorë në palladium-qeramike 250 €
Kurorë/Fasetë në qeramikë integrale IPS empress 200 €
Kurorë/Fasetë në qeramikë integrale IPS e.MAX 300 €
Kurorë provizore në resinë të përforcuar 20 €
Protezë provizore e lëvizshme (për një harkate) 150 €
Protezë totale e lëvizshme ne resinë (për një harkate) 250 €
Protezë e skeletuar metalike 250 €
Protezë vlaplast elastike pa ganca metalike 500 €
Stomatologji Konservative Çmimet në
Mbushje në kompozit estertike 15-25 €
Rikonstruktim i dhëmbit me vidë endokanalare xhami 20 €
Devitalizim dhe mbushje endokanalare e dhëmbit me mono/bi/tri rrënjë 20-50 €
Kurorë Inlay/onlay 100 €
Kirurgji Çmimet në
Shkulje e thjeshtë e dhëmbit ose e rrënjës 10 €
Shkulje kirurgjikale e dhëmbit 50-100 €
Rizektomi 100 €
Trajtim parodontologjik i avancuar 300 €
Pastrim gurrëzash 15 €
Zbardhje profesionale 80-100 €
Panorameks dental 15 €
Anestezi Falas
Preventiv Falas